Palnik fajka MB 15 AK do uchwytu automatycznego.

Parametry: 

Uwaga! Ceny produktów ze względu na różne terminy dostaw mogą ulec niewielkim zmianom.